Naša web prezentacija i njen sadržaj su namenjeni opštem informisanju posetioca prezentacije. Ne prihvatamo odgovornost prema korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani vezano za korišćenje sadržaja sa naše web prezentacije.